Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

PSG Villa60

Adres:
Schoolstraat 60
7211 CB Eefde
06 – 12 76 89 27

Onderdeel van: Stichting Poolster
LRK-nummer: 14 80 74 662


PSG Villa60 is gevestigd in de gelijknamige school in het dorp Eefde.

Als peuterspeelgroep willen wij de kinderen van 2 tot 4 jaar een goede opvang bieden en willen we ze goed voorbereiden op de basisschool. Dit doen we door tal van activiteiten aan te bieden die de ontwikkelingsgebieden stimuleren.

PSG Villa60 werkt met het VVE programma Uk & Puk.

Uk & Puk is een speels, maar tevens educatief programma. Het is gebaseerd op het ‘Pedagogisch Kader kindercentra 0-4 jaar’. Het is een programma voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie, dat zich richt op alle kinderen van 0-4 jaar. Met Uk & Puk werken we aan de totale ontwikkeling van het jonge kind, met als doelstelling kinderen een betere start te geven in het basisonderwijs, om zo onderwijsachterstanden te voorkomen.

Openingstijden
Maandag    08.00 – 12.00 uur
Dinsdag      08.00 – 12.00 uur
Donderdag 08.00 – 12.00 uur
Nieuwsbrieven
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl