Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Kindercentrum•nl

Kinderopvang, omdat het leuk is!

Ontdek, speel en beleef!  Dat is het motto van Kindercentrum.nl. Op al onze locaties vindt u medewerkers die hier écht werk van maken.

Kindercentrum•nl biedt in of bij de basisscholen opvang aan op kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Wij zorgen voor een plek waar kinderen van alle leeftijden zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Onze inzet is om opvang aan te bieden op een wijze die aansluit bij de werkwijze en visie van de basisscholen.

Organisatie
Kindercentrum.nl vindt haar oorsprong in Apeldoorn waar zij al meerdere jaren een groot aantal kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen exploiteert. Sinds 2012 is de organisatie door middel van overnames in korte tijd gegroeid en bieden we nu kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in de regio’s Apeldoorn, Voorst, Lochem, Zutphen en Overijssel-Oost.

We zijn daarmee een jong en dynamisch bedrijf dat, in een markt die nog steeds onder druk staat, groeit en kwalitatief hoogstaande kinderopvang aanbiedt.

Daarnaast typeert de organisatie zich door een lerende organisatie te zijn en te streven naar groei en ontwikkeling, het liefst in samenwerking met andere partners. Door de krachten te bundelen ontstaan er mooie samenwerkingsverbanden waardoor kinderen optimale ontwikkelingskansen geboden krijgen.

In die zin werken wij graag en intensief samen met o.a. basisscholen en schoolbesturen, sport- en scoutingverenigingen, consultatiebureaus, huisartsen en andere bedrijven en instellingen die zich richten op, of affiniteit hebben met, de doelgroep 0-13 jarigen.

Visie
Kindercentrum·nl biedt kinderen een plek waar zij zich thuis voelen en waar er ruimte is om te kunnen ontdekken, spelen en beleven.

Missie
Kindercentrum.nl biedt alle vormen van kinderopvang aan, in of in de directe nabijheid van én in samenwerking met de basisschool. Kinderopvang, niet omdat ouder(s)/verzorger(s) moeten werken, maar omdat het leuk is om naar toe te gaan. Dat is de opvang waar wij iedere dag hard aan werken en waar wij blij van worden.

Ontdek, speel en beleef. Bij Kindercentrum.nl vindt u medewerkers die van dit centrale thema echt werk maken! Onze medewerkers hebben oog voor het kind. Dat ziet u terug in een goede balans tussen rust en activiteit, structuur en flexibiliteit.

  • Wij bieden kinderopvang niet omdat ouders moeten werken maar omdat het leuk is om naar toe te gaan;
  • Wij organiseren kinderopvang voor 0-13 jarigen in of nabij de school;
  • Wij werken (waar mogelijk) samen met de school;
  • Wij hebben oog voor het kind;
  • Wij maken echt werk van ons thema ‘ontdekken, spelen en beleven’;
  • Wij organiseren vakantiespelweken aan de hand van thema’s;

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl