Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Tussenschoolse opvang

Kindercentrum.nl biedt Tussenschoolse opvang (TSO) aan bij een aantal scholen in Apeldoorn en Zutphen. Bij het TSO gaat het om het georganiseerd laten verlopen van het overblijven. De coördinatie van het overblijven wordt overgenomen door een medewerker van Kindercentrum.nl, waardoor de school hier minder omkijken naar heeft. Naast de beroepskracht die door Kindercentrum.nl wordt ingezet, maken we gebruik van de vrijwillige overblijfkrachten. Op deze manier blijven de kosten voor TSO betaalbaar voor de ouders.

Pedagogische uitgangspunten
De TSO wil de kinderen naast onderdak en zorg ook bescherming, aandacht, veiligheid, gezelligheid en ontspanning bieden. De overblijfkrachten nemen tijdens de opvang van de kinderen een deel van de opvoeding van de ouders/verzorgers over en zullen daarbij rekening houden met de verschillen van de kinderen en hun achtergrond.

Identiteit speelt hierin een rol; de overblijfkrachten en de deelnemende kinderen moeten respect tonen voor ieders achtergrond.

De kinderen moeten zich gekend voelen in hun eigen persoonlijkheid en omstandigheden. Zowel voor kinderen als voor de overblijfkrachten gelden regels op de TSO. Uitgangspunt hierbij vormen de school-omgangsprotocollen zoals die gelden voor diverse scholen.

Eten
Eten is een rustmoment op de dag en daar willen wij even de tijd voor nemen. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee. In principe hanteren we het begrip ‘gezonde voeding’ tijdens het overblijven. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit na stimulatie niet lukt, maken wij er geen drama van, overblijven moet leuk blijven!

Het overgebleven eten gaat altijd weer in het bakje mee naar huis, zodat u kunt zien wat uw kind gegeten heeft.

Ook hiervoor geldt dat er per school aanvullende regels kunnen gelden.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot de TSO-coördinator van de school of stuur een e-mail naar: apeldoorn@kindercentrum.nl of via telefoonnummer 088 – 75 00 801.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl