Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Vakantieopvang

Ouders kunnen ervoor kiezen om een vakantiecontract af te sluiten bij Kindercentrum.nl, zodat tijdens de vakantieperiodes uw kind(eren) de hele dag van de opvang gebruik kan maken. De vakantieopvang is op alle vakantiedagen vanaf 07.30 uur geopend, behalve op feestdagen. Ouders nemen vaste vakantiedagen af, maar als het kindaantal het toelaat is ruilen binnen dezelfde week toegestaan. Dit kan worden aangevraagd bij de pedagogisch medewerker.

BSO vakantieopvang volledig flexibel inzetbaar
U kunt bij de BSO de vakantiedagen volledig vrij inzetten. Zo kan het dus zijn dat uw kind(eren) de ene vakantie alle dagen komt en de andere vakantie helemaal niet.

Voorbeelden:

  • u heeft een 52-wekencontract met één dag vakantieopvang, dan heeft u recht op 11 vakantiedagen per jaar.
  • u heeft een 52-wekencontract met twee dagen vakantieopvang kunt u 22 vakantiedagen op jaarbasis inzetten.
  • u heeft een 49-wekencontract met één dag vakantieopvang, dan heeft u recht op 8 vakantiedagen per jaar.

Aanvragen van vakantieopvang
Iedere schoolvakantie ontvangt u van ons een opgaveformulier. Hierop geeft u aan van welke vakantielocatie u gebruik wenst te maken en op welke dagen. Wij halen dit van uw vakantietegoed af. Vervolgens maken wij de vakantieplanning aan de hand van de door u opgegeven dagen. Als u na het inleveren van het opgaveformulier nog (extra) opvang nodig hebt of dagdelen wilt wijzigingen, dan kan dit alleen gehonoreerd worden op basis van beschikbaarheid. Ook bij het niet of niet op tijd verstrekken van opgave voor de vakanties, kunnen wij de opvang niet meer garanderen. Immers; op basis van de opgaven worden ook de vakantie van de medewerkers gehonoreerd. Indien uw kind(eren) op de opgegeven dagen wordt afgemeld, gaat dit wél van uw tegoed af.

Ruilen is onbeperkt mogelijk
Wilt u een keer een opvang dag ruilen, dan is dit mogelijk, mits het past op de groep. Voor ruilingen zetten wij namelijk geen extra pedagogisch medewerkers in. Belangrijk is dat u dit vooraf aanvraagt. Komt uw kind(eren) dus een keer een dag of dagdeel niet, meld u hem of haar dan tijdig af en geef daarbij direct aan met welke dag of dagdeel u wilt ruilen. Dit dient binnen een termijn van twee weken plaats te vinden. De medewerker op de groep kan binnen deze termijn namelijk de planning bekijken om te zien of uw ruilingsverzoek mogelijk is.

Tevens is het mogelijk om landelijke feestdagen te ruilen bij KDV/PSG. Voor ouders met een BSO-contract geldt dat feestdagen die in vakanties vallen, niet van uw vakantietegoed worden afgeschreven.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl