Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Peuterspeelgroep

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang, zodat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Onze peuteropvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij bieden een veilige, vertrouwde maar ook een uitdagende omgeving als ideale voorbereiding op de basisschool. We werken met vaste pedagogisch medewerkers die samenwerken met de kleuterklassen van de basisschool. Op de groepen is plek voor maximaal 14 peuters per dag (hangt af van de grote van de ruimte). U kunt uw kind opgeven voor één of meer ochtenden per week.

Op een peutermorgen doen we allerlei activiteiten, zoals gezamenlijke spelletjes, boekje lezen, liedjes zingen, dansen op muziek, buitenspelen, enzovoort. Naast het vrij spel wordt er ook elke dag een activiteit gedaan. De activiteiten sluiten aan bij de seizoenen, feesten of andere thema’s. Met de thema’s proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de basisschool.

Verschillende tijdsblokken PSG mogelijk

08.30 – 12.00 uur (3,5)           PSG ochtend

De tijdsblokken verschillen per locatie. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij onze klantenservice.

VVE (Voor – en Vroegschoolse Educatie)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Kindercentrum.nl heeft ruime ervaring met het aanbieden van VVE in de gemeente Apeldoorn, Zutphen en Lochem.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen met een achterstand middels een gestructureerd programma, met duidelijke observaties en met ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden krijgen. Wij vinden het ook belangrijk dat ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het programma dat wij aanbieden. Kindercentrum.nl streeft er naar zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Kindercentrum.nl heeft ruime ervaring met het aanbieden van VVE in de gemeente Apeldoorn, Zutphen en Lochem.

Onze VVE locaties werken volgens de methode Uk & Puk.

Wat is Uk & Puk?
Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in het totaal programma Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0-4 jaar. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen, en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn. Actief bezig zijn, is het spelen, het ontdekken en het zelf ervaren. De pedagogisch medewerkers ondersteunen uw kind hierbij. Medewerkers op de VVE locaties zijn gecertificeerd of worden binnenkort geschoold in de methode van Uk & Puk.
Het programma werkt met verschillende thema’s, allemaal binnen de belevingswereld van het jonge kind. Alle activiteiten rondom het thema, stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuigelijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenpikkels. Zodoende wordt er een stevig fundament gebouwd voor het basisonderwijs.

Wie is Puk?
U heeft Puk vast al gezien? Puk is knal geel, heeft een blauw gestreepte must op en een groen geruite tuinbroek aan. Puk speelt met de kinderen en doet mee met allerlei activiteiten. Puk is een `tussenpersoon’ tussen de leidster en de kinderen. Via Puk kunnen kinderen bij een activiteit worden betrokken. Ook kan Puk de kinderen helpen om op een veilige, prettige manier met de leidster en andere kinderen te communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Puk is een vriendje van de peuters en maakt dezelfde dingen mee als de kinderen. Tegen Puk durven ze hun ideeën, gedachten en gevoelens te uiten.
Uk en Puk

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl