Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Kinderdagverblijf

Bij onze kinderdagverblijven kunnen ouders terecht voor de opvang van hun kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf. Bij ons worden kinderen opgevangen in verticale groepen, dat wil zeggen dat kinderen van 0 tot 4 jaar in één groep worden opgevangen. Op deze manier leren kinderen van verschillende leeftijden van elkaar. Elke dag zijn er vaste momenten waarop de 3-jarigen mee kunnen doen aan een peuterprogramma, in een aparte ruimte bieden wij een voorschools programma aan.

De kinderen worden begeleid door pedagogisch medewerkers met minimaal MBO3-opleiding (conform de CAO kinderopvang).

Verschillende tijdsblokken KDV mogelijk

07.30 – 18.30 uur*(11,0)        Hele dag

07.30 – 13.00 uur (5,5)           Ochtend

13.00 – 18.30 uur* (5,5)         Middag

08.30 – 15.00 uur (6,5)           Schoolblok

*De tijdsblokken verschillen per locatie. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij onze klantenservice.

Afname van een extra (half) uur opvang
U kunt een extra (half) uur aanvragen op de groep als uw kind bij ons op de opvang is en u door omstandigheden (vergadering loopt uit, file enz.) uw kind niet op tijd kunt ophalen. U kunt dan (vooraf) contact opnemen met de pedagogisch medewerker en vragen of uw kind een (half) uur langer kan blijven.  Dit extra (half) uur zal extra in rekening worden gebracht tegen het flexibel uurtarief.

Een incidenteel (half) uur is alleen mogelijk:

  • Aansluitend aan een vaste afname van een dagdeel of blok;
  • Er plaats is op de groep en er geen extra pedagogisch medewerker wordt ingezet;

 

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl