Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Flexibele opvang

Werkt u in wisselende diensten, dan is een flexibel contract mogelijk interessant voor u. Flexibele opvang is zowel bij KDV als BSO mogelijk (niet bij PSG). Dit kunt u al afsluiten voor één dagdeel per week. Per jaar heeft u dan recht op 52 dagdelen.

Per maand geeft u door welke dagen/dagdelen uw kind(eren) komt. Bij een flexibel contract heeft u tevens de mogelijkheid om de ene week geen opvang af te nemen en de andere week bijvoorbeeld drie dagdelen. Aan het eind van het kalenderjaar maakt de klantenservice de balans op en bekijken we of u binnen de afgesproken dagdelen bent gebleven. Mocht u meer hebben afgenomen dan het aantal dagdelen waarop u, op basis van het contract, recht heeft, dan ontvangt u aan het begin van het nieuwe jaar een extra factuur.
Als u een flexibel contract afsluit, betaalt u overigens wel een hoger uurtarief. De opvang is daarmee echter wel op alle dagen van de week gegarandeerd. De dagdelen die u wenst af te nemen, worden ingepland voor uw kind(eren), zelfs al dient hiervoor een extra medewerker ingezet te worden.

Vraagt u aan de klantenservice op welke locaties flexibele opvang mogelijk is. Er zijn namelijk enkele locaties die op bepaalde dagdelen vol zitten. Op deze locaties bieden wij geen flexibele opvangmogelijkheden aan.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl