Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Buitenschoolse opvang

Opvang voor en na school
Heeft u rond de schooltijden opvang nodig voor uw zoon/dochter, dan kunt u gebruik maken van de VSO (voorschoolse opvang) of BSO (buitenschoolse opvang).

VSO
De Voorschoolse Opvang (VSO) is open van 07.30 – 08.30 uur. Bij onze VSO kunnen de kinderen hun dag rustig beginnen. Er is ruimte voor vrij spel en kinderen mogen eventueel hun meegebrachte ontbijt opeten als ze daar thuis niet aan toe gekomen zijn. Rond 08.20 uur worden de jongste kinderen naar de klas gebracht, terwijl de oudere kinderen nog even met hun klasgenoten op het schoolplein spelen tot de schoolbel gaat.

BSO
Na een lange schooldag is niets fijner voor kinderen dan zich te ontspannen en te ontladen. Het is prettig dat er dan een BSO is met gekwalificeerde medewerkers die klaar staan om uw kind op te vangen en te luisteren naar de schoolverhalen. Kinderen hebben na school de mogelijkheid om zich te ontspannen in huiskamersfeer of mee te doen aan activiteiten.

Als school een studiedag heeft, is het mogelijk dat de BSO de hele dag opengaat (een margedag). Ouders dienen dit een maand van te voren aan te vragen.

Opvang tijdens vakanties
U kunt een contract afsluiten voor de reguliere schoolweken (41 weken contract) of een contract voor de schoolweken en vakantieweken (52 weken contract). In de vakantieweken bieden wij opvang op reguliere locaties en bieden wij speciale vakantieopvang.

Verschillende Tijdsblokken VSO-BSO mogelijk

07.30 – 08.30 uur (1,0)           VSO

14.30 – 18.30 uur (4,0)           BSO

15:00 – 18:30 uur ( 3,5)          BSO

12.00 – 18.30 uur (6,5)           BSO lange middag

12.00 – 15.30 uur (3,5)           BSO korte middag

07.30 – 18.30 uur (11)            BSO vakantie

De tijdsblokken verschillen per locatie. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht bij onze klantenservice.

 

Kindercentrum•nl - Deventerstraat 218, 7321 DB  Apeldoorn
© 2017 Kindercentrum·nl