Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Producten

Kindercentrum.nl werkt met de volgende productsoorten:

Kinderdagverblijf (KDV)
Leeftijd: 0-4 jaar
Opvang: verschillende tijdsblokken mogelijk (hele dag, ochtend, middag, schoolblok)

Peuterspeelgroep (PSG)
Leeftijd: 2-4 jaar
Opvang: ochtenden van 08.30 – 12.00 uur of 8.30 – 13.00 uur (alleen in schoolweken).

Buitenschoolse opvang (BSO)
Leeftijd: 4-12 jaar
Opvang: voorschools (VSO), naschools (BSO) en vakanties (BSO vakantieopvang).

Flexibele opvang
Opvang: zowel bij KDV als BSO mogelijk (niet bij PSG).

Vakantie opvang
Opvang: tijdens de vakantie vanaf 07.30 uur geopend. Vakantiedagen (BSO) volledig flexibel inzetbaar.

Incidentele opvang
Opvang: alleen mogelijk als er plaats is op de groep en is dus niet gegarandeerd.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Opvang: overblijven op school

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl