Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

BSO Lea Da’s leuk

Adres:
Margaklompélaan 2
7207 KA Zutphen
06 – 28 20 30 55

Onderdeel van: Archipel
LRK-nummer: 16 34 35 005


BSO Lea D’as leuk bevindt zich in de dependance van de Lea Dasbergschool. BSO Lea D’as leuk biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen.

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken.

Visie van de school
In onze school staat het kind centraal. De omgeving van het kind levert een belangrijke bijdrage aan zijn/haar ontwikkeling en de school is daar, naast de opvoeding thuis, een essentieel onderdeel van. Omdat we dit als uitgangspunt nemen, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij de kinderen helpen zelfstandig en weerbaar te worden. Om deze ontwikkeling vorm te geven, zijn voor ons de volgende aspecten van groot belang:

  • de overdracht van kennis;
  • het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde;
  • leren respect op te brengen voor de mensen en de wereld om ons heen.

Dit bereiken wij door de kinderen een uitdagende speel-, leer- en werkomgeving te bieden, waarin ze met plezier kunnen gedijen. Om de ontwikkeling en opvoeding van het kind te optimaliseren, vertrouwen wij op de samenwerking met ouders en verzorgers en stimuleren wij wederzijdse betrokkenheid.

BSO Lea D’as leuk biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen. De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken.

Open deuren beleid
De deuren van de verschillende ruimtes worden letterlijk open gezet. In de ruimtes kunnen worden verschillende activiteiten gedaan worden, op deze manier kunnen kinderen zelf kiezen waar ze aan deelnemen.

Openingstijden
Voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag
Naschoolse opvang
Maandag    14.15 – 18.00 uur
Dinsdag      14.15 – 18.00 uur
Donderdag 14.15 – 18.00 uur
Vrijdag        14.15 – 18.00 uur
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl