Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

BSO De Fontein

Adres:
Karskamp 2
7232 BD Warnsveld
06 – 28 20 30 53

Onderdeel van: Archipel
LRK-nummer: 88 78 21 807


BSO Fontein bevindt zich in de gelijknamige school. BSO Fontein biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen.

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken in  de BSO ruimte.

BSO Fontein biedt opvang aan maximaal 20 kinderen per dag en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Gemiddeld komen er nu maximaal 15 kinderen per dag op de BSO. De ruimte is daarop ook ingericht. Indien er meer kinderen zullen komen, zal de inrichting van de ruimte worden aangepast. Per 20 kinderen werken er twee vaste pedagogisch medewerkers op een groep. Deze pedagogisch medewerkers zijn bekend met de kinderen en de kinderen zijn bekend met hen.

Indien er op deze BSO één pedagogisch medewerker werkt, fungeert de school zolang er nog iemand van de school in het gebouw aanwezig is.

BSO De Fontein maakt gebruik van handvaardigheidslokaal van de school, welke tevens ingericht is als BSO. De BSO kan bij slecht weer ook gebruik maken van het speellokaal van school.

Open deuren beleid
Tijdens de opvang kunnen kinderen gebruik maken van de diverse ruimtes in de school zoals de BSO ruimte en de hal. Met kinderen zijn groepsafspraken en regels gemaakt over het gebruik van de ruimtes in school:

  • De BSO deelt het handvaardigheidlokaal/technieklokaal met de basisschool. Wij gebruiken het lokaal. De BSO kinderen mogen niet zelfstandig bij de kast met gereedschappen/knutselmateriaal van de school komen. Tijdens het binnen spelen mogen de kinderen wel zelfstandig materialen uit de kasten pakken, zoals knutselmateriaal, spelletjes en speelgoed. De kinderen melden even dat ze iets pakken.  In overleg met de school kan eventueel gebruik worden gemaakt van gereedschappen. Dit wel onder toezicht van de PM’er.
  • De beide hallen grenzend aan de BSO ruimte worden ook gebruikt door de kinderen. Hier mag met de zachte bal worden gespeeld. Ook is dit de plek voor tenten bouwen of dansen op muziek.
  • We kunnen ook gebruik maken van de centrale hal van de school. Hier is ook een podium. Hier mogen de kinderen niet zonder toezicht spelen.
  • De BSO maakt gebruik van het grote plein, het kleuterplein en het grasveld/het “bos”.

Visie van de school
OBS De Fontein, een bruisende school en bron voor talentontwikkeling in een educatief centrum met een taalprofiel.

Dit taalprofiel houdt in dat de leerlingen, naast alle andere vakken, vanaf groep 1 Engels krijgen. Samen met onze partners in het educatief centrum, BSO Fontein en De Graafschap bibliotheken, werken we aan een doorgaande (Engels) taallijn. Vroegtijdig vreemde taalontwikkeling biedt leerlingen extra kansen in het onderwijs en de maatschappij van morgen.
De openbare basisscholen Het Forum en Welgelegen zijn sinds 1 augustus 2012 samengevoegd tot De Fontein. Een kleinschalige school ( 200 lln.) waar talentontwikkeling en wederzijdse betrokkenheid belangrijk is. Goed onderwijs is voor ons vanzelfsprekend in een klimaat waarbij leerlingen, ouders en collega’s in een open respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Openingstijden
Voorschoolse opvang
Maandag     07.30 – 08.30 uur
Dinsdag       07.30 – 08.30 uur
Donderdag  07.30 – 08.30 uur
Vrijdag         07.30 – 08.30 uur
Naschoolse opvang
Maandag    13.45/15.00 – 18.00 uur
Dinsdag      13.45/15.00 – 18.00 uur
Donderdag 13.45/15.00 – 18.00 uur
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl