Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Kindercentrum Almen

Adres:
Dorpsstraat 37
7218 AC Almen
088 – 75 00 880

LRK-nummer: 46 25 50 242 (KDV) 17 82 79 201 (BSO)


Kindercentrum Almen is een kleinschalig en levendig kindercentrum voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. In ons kindercentrum hebben we één ruimte. Er is een kinderdagverblijfgroep voor kinderen tot vier jaar en een buitenschoolse opvanggroep voor kinderen vanaf vier tot twaalf jaar. We bieden ook voorschoolse opvang. In de ochtend hebben we ook peuter speelgroep plekken beschikbaar. Omdat we zo kleinschalig zijn, kennen kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar heel goed. Als een van de kinderen bijvoorbeeld zijn/haar knuffel laat liggen, bellen de ouders zelf Margreet, de beheerster van het dorpshuis, en kan de knuffel voor het slapen gaan opgehaald worden! Dit kenmerkt de sfeer in ons kindercentrum en de sociale betrokkenheid.

Kinderdagverblijf- en buitenschoolse opvang groepen
Kindercentrum  Almen is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 7.30 uur tot  18.00 uur. Op deze locatie komen maximaal zestien kinderen tegelijkertijd. Alle kinderen verblijven in één groep. We gaan daarbij uit van maximaal vier baby’s onder één jaar. De ruimte van de groep is geschikt en aangepast aan het aantal  en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De kinderen spelen ook dagelijks buiten.

Als kindercentrum willen wij de kinderen een goede opvang bieden. Dit doen we door, op elk leeftijdsniveau tal van activiteiten aan te bieden die de ontwikkelingsgebieden stimuleren.

We sluiten hierbij aan op de volgende uitgangspunten van de Julianschool.

Openingstijden
Kinderdagverblijf
Maandag     07.30 – 18.00 uur
Dinsdag       07.30 – 18.00 uur
Donderdag  07.30 – 18.00 uur
Peuterspeelgroep
Maandag     08.00 – 12.00 uur
Dinsdag      08.00 – 12.00 uur
Donderdag  08.00 – 12.00 uur
Naschoolse opvang
Maandag    14.00 – 18.00 uur
Dinsdag      14.00 – 18.00 uur
Donderdag 14.00 – 18.00 uur
*Bij voldoende aanmeldingen
ook de woensdag en vrijdag geopend
Nieuwsbrieven
februari 2018
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl