Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

BSO Villa Veldhof (7+)

Adres:
Veldhofstraat 4a
7213 AL Gorssel
06 – 28 20 31 64

Onderdeel van: Stichting Poolster
LRK-nummer: 53 22 70 368

 


BSO Villa Veldhof (7+) bevindt zich tegen over en in J.A. de Vullerschool. BSO Villa Veldhof biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen.

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken.

We beseffen dat we als BSO de taak hebben de talenten te ontwikkelen die het kind later als volwassene nodig heeft om goed te kunnen functioneren, in staat stelt de weg te vinden in onze samenleving in de 21ste eeuw. Er is vraag naar mensen die creatief en innovatief zijn, die originele ideeën hebben. En natuurlijk mensen met sociale vaardigheden. Goede relaties, verbanden leggen en prestaties leveren, daar gaat het om. Wij bieden een omgeving waar kinderen creatief leren denken dit versterkt motivatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We streven naar hogere opbrengsten gelet op taal, lezen en rekenen als basisvoorwaarden om straks goed te kunnen functioneren. De BSO wil laten zien dat meten en verbeteren uitstekend hand in hand kunnen gaan met aandacht voor de natuurlijke vermogens van de kinderen om hun talenten te ontplooien, creatief en onafhankelijk kunnen denken. In de maatschappij een leven kunnen leiden dat zin en betekenis heeft.

Villa Veldhof profileert zich als een BSO waarin zelfstandigheid, creativiteit en zelfredzaamheid een hoge prioriteit heeft. We stimuleren de kinderen op een zelfstandige manier creatieve oplossingen te bedenken bij vraagstukken waar ze tegen aanlopen, zoals bij het aandoen van de jassen. Als dit niet lukt, leren we ze een “trucje” waardoor het makkelijk wordt voor het kind om de jas zelf aan te doen.  Zelfstandigheid stimuleren betekent ook kinderen de ruimte geven op hun eigen manier zaken op te pakken, waarbij de creativiteit een belangrijke rol zal gaan spelen.

Open deuren beleid
BSO Villa Veldhof grenst niet aan een andere groep , wel aan andere ruimten waar de kinderen kunnen spelen. De deur naar de trap die naar het buiten speel gebied loopt is vaak open zodat de kinderen zelf kunnen bepalen wanneer zij behoefte hebben aan buiten spelen. Ook in onze woonkeuken zijn de kinderen welkom als er gekookt of gebakken wordt of als ze mee mogen helpen met het dekken van de tafel. Ook is hier ruimte voor een spelletje.

De kantoorruimten die grenzen aan de BSO zijn inmiddels ook ingericht ten behoeve van de BSO. Zo hebben wij een chill ruimte waar de kinderen zich terug kunnen trekken, een boekje kunnen lezen, video kunnen kijken of gewoon even helemaal niks doen. Er zijn 2 stamgroepen waar de kinderen kunnen eten en samen kunnen komen. 1 ruimte is voor de jongste kinderen van groep 1 en 2. De andere ruimte is voor de oudsten, groep 3 tot en met 8.

Openingstijden
Voorschoolse opvang
Maandag     07.30 – 08.30 uur
Dinsdag       07.30 – 08.30 uur
Donderdag  07.30 – 08.30 uur
Vrijdag         07.30 – 08.30 uur
Naschoolse opvang
Maandag    12.00 – 18.00 uur
Dinsdag      15.00 – 18.00 uur
Donderdag 15.00 – 18.00 uur
Vrijdag        12.00 – 18.00 uur
Nieuwsbrieven
januari 2018
juni 2018
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl