Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

BSO Villa Veldhof (4+)

Adres:
Veldhofstraat 1
7213 AJ Gorssel
06 – 28 20 31 64

Onderdeel van: Stichting Poolster
LRK-nummer:
31 88 86 145


BSO Villa Veldhof (4+) bevindt zich in de J.A de Vullerschool. Er zijn 2 stamgroep-ruimtes. De eerste ruimte bevindt zich in  de peuterspeelgroep (PSG) en biedt opvang voor de kinderen uit groep 1 en 2. In totaal mogen hier maximaal 10 kinderen worden opgevangen.De tweede ruimte bevindt zich in de Oceaan en biedt opvang aan kinderen uit groep 2 t/m 4. In deze ruimte mogen maximaal 20 kinderen worden opgevangen.

BSO Villa Veldhof (4+) biedt kinderen een veilige, gezellige en uitdagende plek waar zij na een lange schooldag lekker kunnen ontspannen.

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken.

Als BSO beseffen we dat wij de taak hebben om competenties en talenten te ontwikkelen die het kind later nodig heeft om te kunnen functioneren in onze samenleving. Er is vraag naar mensen die creatief en innovatief zijn, die originele ideeën hebben en natuurlijk mensen met sociale vaardigheden. Goede relaties, verbanden leggen en prestaties leveren, daar gaat het om. Wij bieden een omgeving waar kinderen creatief leren denken, dit versterkt motivatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We streven naar hogere opbrengsten gelet op taal, lezen en rekenen als basisvoorwaarden om in de toekomst goed te kunnen functioneren. BSO De oceaan heeft aandacht voor de eigenheid van het kind, zodat zij hun kwaliteiten en talenten kunnen ontplooien,

BSO Villa Veldhof (4+) profileert zich als een BSO waarin zelfstandigheid, creativiteit en zelfredzaamheid een hoge prioriteit hebben. We stimuleren de kinderen om op een zelfstandige manier creatieve oplossingen te bedenken bij vraagstukken waar ze tegen aanlopen, zoals bij het aantrekken van de jassen. Als dit niet lukt, stimuleren wij de zelfredzaamheid van het kind door het een ‘trucje’ te leren waardoor het kind zichzelf wél kan redden. Zelfstandigheid stimuleren betekent ook kinderen de ruimte geven op hun eigen manier zaken op te pakken, waarbij de creativiteit een belangrijke rol zal gaan spelen.

Open deuren beleid
BSO Villa Veldhof (4+) grenst niet aan een andere groep, wel aan andere ruimten waar de kinderen kunnen spelen. De deur naar het buiten speel gebied is vaak open zodat de kinderen zelf kunnen bepalen wanneer zij behoefte hebben aan buiten spelen.

Openingstijden
Voorschoolse opvang
Maandag     07.30 – 08.30 uur
Dinsdag       07.30 – 08.30 uur
Donderdag  07.30 – 08.30 uur
Vrijdag         07.30 – 08.30 uur
Naschoolse opvang
Maandag    12.00 – 18.00 uur
Dinsdag      15.00 – 18.00 uur
Donderdag 15.00 – 18.00 uur
Vrijdag        12.00 – 18.00 uur
Nieuwsbrieven
januari 2018
juni 2018
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl