Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

BSO Heppie

Adres:
Du Tourweg 1
7214 AJ Epse
06 – 28 20 31 63

LRK-nummer: 80 25 65 062


De J. v.d. Hoevenschool ligt in de kern van Epse en is een echte dorpsschool. In de 8 lokalen krijgen ongeveer 150 leerlingen onderwijs op maat. De leerkrachten werken met moderne lesmethoden, ondersteund door een uitgebreid computernetwerk.

De J. v.d. Hoevenschool is een openbare school. De school is toegankelijk voor ieder kind ongeacht zijn of haar achtergrond, afkomst, geloof of huidskleur. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs wordt toegelaten. Openbaar betekent voor ons onderwijs voor alle kinderen, als gelijkwaardige mensen die elkaars waarden en normen leren respecteren.

Meer dan leren
Het onderwijs beperkt zich niet alleen tot de schoolvakken. Onze school creëert een klimaat waarin kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief en sociaal gedrag. We leren de kinderen om samen te werken en met hun eigen verantwoordelijkheid om te gaan. Met onze manier van werken bereiken we dat leerlingen onderwijs op maat krijgen, het onderwijs uitdagend is, dat de kinderen goed voorbereid worden op de eisen die de huidige maatschappij aan hen stelt en natuurlijk dat ze met plezier naar school gaan.

Uitgangspunten van de school
‘Onderwijs en opvoeding’
In welke mate kan en moet de school de opvoeding ter hand nemen, is misschien ook voor u een vraag. Moet de school zich alleen beperken tot de schoolvakken of hoort er inderdaad ook een stukje opvoeding bij? Moet je kinderen leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid geven? Moeten ze iets weten van wat er in de wereld aan de hand is? Onze school wil een klimaat scheppen waarin kinderen niet alleen iets léren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief en sociaal gedrag.

Dat geregeld contact met de ouders en verzorgers hierbij van groot belang is, spreekt voor zich. Wij willen deze contacten dan ook niet alleen beperken tot de 10-minutengesprekken. Betrokkenheid van ouders en verzorgers met onderwijs voor hun kind, vormt een waardevolle aanvulling tot een evenwichtige ontwikkeling.

Prioriteiten
De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor zijn of haar ontwikkeling tot een volwaardig mens. Wij werken daarom met behulp van de Kanjertraining aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat geeft het kind kansen. Als een kind hoe dan ook uitvalt of extra begeleiding nodig heeft, kan het rekenen op een zorgvuldig opgezet zorgsysteem. Behalve dat onze school gebruik kan maken van de faciliteiten die het samenwerkingsverband ons biedt, heeft de Dr. J. v.d. Hoevenschool zelf de nodige expertise en mogelijkheden om onderwijs op maat te bieden. Zo krijgt het kind kansen, vernieuwingen in het onderwijs

De tijd die zij doorbrengen op de BSO is voor hen vrije tijd. Zij bepalen dan ook zelf of en aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Er worden activiteiten aangeboden maar kinderen hebben ook de mogelijkheid om zich rustig terug te trekken in één van de BSO ruimtes.

Openingstijden
Maandag    15.00 – 18.00 uur
Dinsdag      15.00 – 18.00 uur
Woensdag  12.00 – 18.00 uur
Donderdag  12.00 – 18.00 uur
Vrijdag        12.00 – 18.00 uur
Nieuwsbrieven
februari 2018
Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl