Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Klachtenprocedure

U maakt als ouder/verzorger gebruik van de kinderopvang van Kindercentrum·nl. Onze medewerkers doen hun best om u en uw kind(eren) zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn.

Als u over die dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Indien u een klacht heeft verzoeken wij u eerst de interne klachtenprocedure (Klachtenprocedure) te volgen, maar het is tevens mogelijk om direct de externe klachtenprocedure te volgen.

Conform de Wet Klachtrecht Cliënten zorgsector hebben wij als organisatie een regeling getroffen voor de behandeling van klachten. Daarvoor zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Jaarlijks worden de klachten opgenomen in een klachtenjaarverslag.

Brochure Geschillencommissie

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl