Telraam Telraam Telraam auto's popgezichten poppenhoek

Integraal Kind Centrum (IKC)

Kindercentrum.nl werkt nauw samen met onderwijs en bij voorkeur samen met de basisschool in een integraal kindcentrum (IKC). Gezamenlijk met de samenwerkingspartners geven we vorm aan de invulling van het IKC.

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 13 jaar of 2 -13 jaar. Er is sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en er is één (gezamenlijke) aansturing op het geheel. Het IKC bestaat minimaal uit basisonderwijs en kinderopvang, maar bij voorkeur maken ook andere samenwerkingspartners deel uit van het IKC. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0/2 tot 13 jaar en is er sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen.

De uitgangspunten voor een IKC zijn:

  • Samenwerking vanuit een gedeelde visie
  • Het kind staat centraal
  • Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde locaties
  • Een breed pedagogisch en ontwikkelingsprogramma voor 0/2-13 jarigen is uitgangspunt van werken en iedereen binnen een IKC levert hier haar bijdrage aan.
  • Er is één lijn in afstemming en communicatie met ouders.
  • Er is één (gezamenlijke) aansturing op de gezamenlijke werkwijze

Binnen Kindercentrum.nl hebben wij bovenstaande definitie en uitgangspunten ontwikkeld om inhoud te kunnen geven aan een Integraal Kindcentrum. De inhoud van een integraal kindcentrum kan wat ons betreft verschillen, afhankelijk van de behoefte van kinderen en ouders in de wijk en de visie van de basisschool.

Kindercentrum•nl - Keulenstraat 5, 7418 ET  Deventer
© 2019 Kindercentrum·nl